Sliačanský pedál

Základné informácie o 5. Sliačanskom pedáli

5. Ročník

Sliačanský pedál je jedným z pretekov série CVYKLO POHÁR – MTB SÉRIA LIPTOVA 2020 (www.cvyklo.sk) 

USPORIADATEĽ:Občianske združenie FBC Sliače

SPOLUUSPORIADATELIA: Obec Liptovské Sliače, Obec Liptovská Štiavnica

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: Dobrovoľný hasičský zbor Liptovské SliačeZáchranná služba Falck

MIESTO KONANIA:Liptovské Sliače – Amfiteáter Pažite

DÁTUM KONANIA: Nedeľa 19. 7. 2020

REGISTRÁCIA:

Online na FB od 7.7.2019 do 15.7.2019 o 21:00

Na mieste nedeľa 21. 7. 2019 od 11.00 do 12.45 hod. 

Pri registrácií si vyzdvihnete štartovné číslo a tombolový lístok odovzdajte do tomboly.

ŠTART:

13.00 hod. Dlhá trať,

14.30 hod. Krátka trať 

Trať “Mini” štartuje v čase prvého kola dlhej trasy

Štart preteku bude v amfiteátri Liptovské Sliače, kde sa oraganizuje aj folkórny festival Liptovské dni Matky

TRATE SLIAČANSKÉHO PEDÁLU: Dlhá trať (18 km), Krátka trať (7,5 km), “Mini trať” (100m) 

KATEGÓRIE: Dlhá trať (18 km):

Muži do 24 rokov

Muži 24 až 39 rokov

Muži 40 až 49 rokov

Muži 50 a viac rokov

Ženy do 30 rokov

Ženy 30 rokov a viac

Krátka trať (7,5 km):

Chlapci od 9 do 12 rokov

Chlapci od 12 do 15 rokov

Chlapci od 15 rokov do 18 rokov

Muži 18 rokov a viac

Dievčatá od 9 do 15 rokov

Dievčatá od 15 do 18 rokov

Ženy 18 rokov a viac

Podľa registrácie je možná úprava kategórií, pridanie prípadne zlúčenie pokiaľ nebude v kategórii min 3 pretekári.

“Mini trať” (100m):

Deti od 6 do 9 rokov

Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Pre pretekárov mladších ako 15 rokov sa okrem písomného súhlasu vyžaduje aj doprovod dospelej osoby na celej trati.

ŠTARTOVNÉ:

pre prihlásených vo veku od 18 do 99 rokov – 9 €

pre prihlásených Sliačanov s trvalím pobytom vo veku od 18 do 99 rokov – 8 €

pre prihlásených vo veku od 15 do 18 rokov – 5 €

pre prihlásených Sliačanov s trvalím pobytom vo veku od 15 do 18 rokov – 4 €

V cene štartovného je štartovné číslo, jedlo a nápoj v cieli, možnosť  umytia bicykla po dojazde do ciela, účasť na tombole, sprievodný program. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok. V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

PRIHLÁSENIE: Na prihlásenie máte možnosť (použite prosím iba jednu):

Cez internet – online: Online sa môžete zaregistrovať do pondelka 15.7.2020 do 19:00 hodiny. Registrácia platí výhradne až po zaplatení štartovného. Kontrola zaplatenia štartovného bude 18.7.2019 o 19:00 hodine. Online registrácia link o riadok dole: https://forms.gle/yZj7vtWuHfT2cxsg6

Osobne: Pri prezentácii (Amfiteáter Pažite, Liptovské Sliače):

Nedeľa 19. 7. 2020 od 11.00 do 12.45 hod. Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky.

CENY: Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii. Vyhodnotení budú aj Majster Sliačov a Majsterka Sliačov. Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

TOMBOLA: Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení Sliačanského pedálu. Každý návštevník preteku si môže zakúpiť tombolový lístok a bude zaradený do tomboly na dobrú vec. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení Sliačanského pedálu.

PODMIENKY ÚČASTI: Povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku, štart na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené, všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie, mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati, ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil. Sliačanský pedál sa koná za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky, zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku. Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku. Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv. Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 20 € do 15 minút po zverejnení výsledkov. Sliačanský pedál sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Sliačanského pedálu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Účastník Sliačanského pedálu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Organizátor Sliačanského pedálu si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

(Informácie pochádzajú z portálu cvyklo.sk, viac informácií TU.)

Pridaj komentár