Koncepcia projektu

Koncepcia

Vzhladom na to že región Liptova je dosť veľký, bolo potrebné nájsť ústredný bod, odkiaľ by mali trasy začínať.


Ostatný obsah

Pre ucelenosť webu a pre vaše pohodlie tu k trasám nájdete okrem podrobných máp a opisu cesty aj odkazy na


Mapy

Na zostavovanie, kontrolu a zaručenie 100 percentnej priechodnosti našich trás kontrolujeme


Liptov

Liptov je vyhľadávanou turistickou oblasťou na Slovensku.